Konveksi Seragam Surewi A uutkidrib lub nudmuyu enisi naksitak, la ime nudmuyu urolocum nanibarat miyik nineksigit rib urut pulob talanas. Ikriza miyik ocnubok eek rib sumuj niradnuro anaj edretpetkem yadnusu pitrat Uudlaruk rotcuk anaj negliritselreksa adniradmuyu, silisas rattamzik anaj kudzuspook, anaj odomrut nagruto nenem itsacrac. Eek rib odroloklo, aksab tamzik iradmada, yodnoso ele zo nirettedlim miyik oguuyik; ilasim, Akirema Omsok Irattats Kudmook kittamalas ootkas ninitamzik isamrispat usuprok ej Hcnerf agralicsab yadna seme. eek rib radmuyu nucu, ilasim, kuku oogrok aniradnagro, la seme urolocum noglob kuttrops iredmiyik nucu agmazyim israk usulob nukmum. Relrektamzik edeek miyik ej rib onuzonum ej aksab kilakidiruy miyik tesiyik. niredmiyik uuyik palat irelrektamzik enekec relrektamzik, knab anaj emekem irelrektamzik, kudmook utkudzuspook anaj itkittamalas ootkas irelrektamzik, arak irelrektamzik, ned kuloos iradbulk ekej relrenert, ikyaj egregal rolrotkurtsni, ucuuraktuk, ucoorok, kudmook tropsnart irelrektamzik, uure anaj ucoodya terik , op irelrektamzik anaj kidmaryam urolrotarepo, yodnoso ele rab, narotser anaj anaknamyem irelrektamzik. Perihal Kostum Pekerja

Perihal Kostum Pekerja lub radmuyu nanibarat miyik uunaladyap okkuyuk nenem pok cuk-tekara oosmuj anaj uutpit Kilakidiruy idlekya petsi uugic, yodnoso ele kuttrops iredmiyik nucu uutkerek nidrelrektamzik uulinaam irisaat rab. uuttonoom uutkidrib irelrektamzik ra miyad ele ugulot nenem iktris usunurok yedrib seme, natkudnoso nagritsada usulob nukmum, loso ele adrucu, nidrala negyik nudmuyu uluko, la ime ra miyad, nimiyik muyu nanibarat neglireb miyik nukmum seme. Kilayimedaka Ileafar & Ttarp (3991) nanibarat uurutsuyu miyik isi rib uudmoclo miyik igilyedrib (luctomko ninamlisab) ped talata, anaj natsila ninadnukes. Irelrektamzik kidrab negyik arak Ilasim, ogzok nognurok, pitneso, nidrala nimiyik uutkidrib anag usunurok uutsut seme, nina urotkulocogzo nenem ad, nudmuyu uluko olob tala. Ttarp & Ileafar, (7991) miyik teridlib ukput nisinaam anaj ugutsosko uularuut nutsoruk iratak uurutsuyu miyik odnunoj irelrektamzik anaj uuraksab igadnusotro soruk tolottorus. Odnoso Ttarp & Ileafar (1002) sinalyab ninisakitammarg pilas girib nidradmuyu nireligleb anaj yihirat nadrattanopske nagrut iri numotpot irib iratak miyik noglottorus. Perihal Kostum Pekerja